kurser

Musikteori

För vem

Vi lär oss noter, taktarter, tonarter, hur ackord är uppbyggda och hur de används i musiken.

Undervisningen sker i grupp 60 min. 10 ggr 1 800 kr per termin för elever som tar individuella lektioner på skolan. Terminsavgiften är 3 000 kr för övriga.

Individuell undervisning?

Skolan erbjuder även individuell undervisning i musikteori och komposition!

För närmare information kontakta skolledare på 070-796 48 74 eller e-mail: musikskolan@nordenfeltska.se