Make music to boost your brain and mental health: Scientific evidence of positive effects and a path to a better quality of life

En artikel av Viktorija Milosevska
Överläkare i Psykiatri, Styrelsemedlem på Nordenfeltska musikskola och elev på Nordenfeltska Musikskolan.

Music is a powerful art form that has the ability to affect us deeply, both emotionally and physically. But did you know that making music can have positive effects on your mental health and strengthen your brain by improving your cognitive and emotional abilities and boosting your creativity?

Research has shown that music therapy, including playing an instrument or singing, can help reduce symptoms of stress, depression, anxiety, as well as improve memory and cognitive function in both young people and people with dementia?

Here are some of the emotional benefits of playing an instrument:

Ökad lycka och positiva känslor:
Att musicera kan hjälpa till att öka dopaminfrisättningen i hjärnan, vilket kan bidra till en känsla av belöning och tillfredsställelse när du spelar. Att musicera kan också hjälpa till att uttrycka känslor och tankar som annars kan vara svåra att sätta ord på.

Minskad stress och ångest:
Att musicera, kan fungera som en form av meditation och kan hjälpa till att minska stress och ångest. Forskarna fann att musikterapi hjälpte till att minska stressnivåerna hos deltagarna och förbättrade deras humör och självkänsla.

Förbättrad självkänsla:
När man utvecklas på sitt instrument eller sin röst, och märker framsteg, kan det öka självkänslan och självförtroendet.

Kreativa fördelar:
När man musicerar övar man på att improvisera och skapa musik, vilket kan stimulera hjärnan och hjälpa till att öppna upp för nya idéer och kreativa lösningar.

Förbättrad teknisk förmåga:
Genom att regelbundet öva på ett instrument eller sin sång kan man förbättra sin tekniska förmåga och utveckla en unik stil och sound.

Ökad musikalisk förståelse:
Genom att musicera lär man sig om musikteori, harmoni och rytm, vilket kan hjälpa till att utveckla en djupare
förståelse för musik och dess uppbyggnad.

Kognitiva fördelar med att spela instrument:
En av de mest välkända fördelarna med att musicera är att det kan förbättra högre kognitiva funktioner som verbal intelligens och exekutiv funktion. En studie publicerad i Psychology of Music visade att deltagare som spelade musikinstrument under sex månader hade signifikant högre verbal intelligens och exekutiv funktion jämfört med de som inte övade på ett instrument.

Making music can also improve brain structure by increasing gray matter in areas that are important for hearing, motor skills and cognitive functions. These structural changes in the brain can have positive effects on various cognitive functions, such as memory and learning.

Making music can also improve the ability to hear speech in noisy environments and to think in three dimensions. It can also increase communication between different parts of the brain, which can have positive effects on attention and problem solving.

Finally, music education can also help improve the ability to perceive time patterns, which is important for music making but also useful in many other contexts.

Slutsats
Att musicera kan ha många positiva effekter på din mentala hälsa, inklusive ökad lycka och positiva känslor, minskad stress och ångest, samt förbättrad kognitiv funktion. Om du vill förbättra din psykiska hälsa, förstärka hjärnan och samtidigt ha kul och utmana dig själv kan spela ett instrument eller öva på din sång vara ett utmärkt sätt att göra det.
Varför inte prova att spela en gitarr, piano eller ett annat instrument som intresserar dig idag?

References

Moreno, S., Bialystok, E., Barac, R., Schellenberg, E.. G., Cepeda, N. J., & Chau, T. (2011). Short-term music training enhances verbal intelligence and executive function. Psychology of Music, 39(2), 123-132.

Gaser, C., & Schlaug, G. (2003). Gray matter differences between musicians and nonmusicians. Annals of the New York Academy of Sciences, 999(1), 514-517.

François, C., Chobert, J., & Besson, M. (2012). Music training for the development of speech segmentation. Frontiers in Psychology, 3, 47.

Parbery-Clark, A., Strait, D. L., Anderson, S., Hittner, E., & Kraus, N. (2011). Musical experience and the aging auditory system: implications for cognitive abilities and hearing speech in noise. PloS one, 6(5), e18082.

Hyde, K. L., Lerch, J., Norton, A., Forgeard, M., Winner, E., Evans, A. C., & Schlaug, G. (2009). Musical training shapes structural brain development. Journal of Neuroscience, 29(10), 3019-3025.

Rüsseler, J., Altenmüller, E., Nager, W., Kohlmetz, C., & Münte, T. F. (2001). F. (2001) Event-related brain potentials to sound omissions differ in musicians and non-musicians. Neuroscience Letters, 308(1), 33-36.

Fujii, S., Schlaug, G., & Lahav, A. (2014). Temporal processing of music: effects of music training and loudness in healthy aging. PloS one, 9(8), e103053.

"The effect of music on the human stress response" by Thoma MV, La Marca R, Brönnimann R, Finkel L, Ehlert U, Nater UM (2013).

"Music therapy for depression" by Maratos A, Gold C, Wang X, Crawford MJ (2008)

"The impact of music therapy versus music medicine on psychological outcomes and pain in cancer patients" by Bradt J, Dileo C, Grocke D, Magill L (2011).

"Music intervention enhances spatial-temporal reasoning in preschool children" by Rauscher FH, Shaw GL, Levine LJ, Wright EL, Dennis WR, Newcomb RL (1997).

"Musical training, bilingualism, and executive function: a closer look at task switching and dual-task performance" by Bialystok E, Depape AM, Carlson SM (2009).

"Musical experience and the aging auditory system: implications for cognitive abilities and hearing speech in noise" by Parbery-Clark A, Anderson S, Hittner E, Kraus N (2012).

"Music training enhances working memory and long-term memory for melodies" by Jakobson LS, Cuddy LL, Kilgour AR (2003)

"The musician's brain as a model of neuroplasticity" by Schlaug G (2015)

"A structural MRI study of musicians' brains: cortical thickness, surface area and volume" by Gaser C, Schlaug G (2003).

"Music practice is associated with cortical plasticity in preschool children" by Habibi A, Damasio A, Ilari B, Veiga R, Joshi AA, Leahy RM, Haldar JP, Varadarajan D, Bhushan C, Damasio H (2018)

"Musicians and the benefits of cortical plasticity" by Herholz SC, Zatorre RJ (2012)