Välkommen till musiken

”På Nordenfeltska finns de roligaste lärarna som gör att musik blir kul.”

”Fokus är att hitta musik utifrån varje individs intresse, vilket skapar en delaktighet och bidrar till den kreativa utvecklingen.”

”Nordenfeltskas individuella lektioner är perfekta för de barn som vill utvecklas lite snabbare.”

Nordenfeltska musikskolan

Här på Nordenfeltska Musikskolan får du individuella lektioner med hög kvalitet i olika instrument och i sång. Vi undervisar i allt från pop och rock till klassisk musik. Med noter eller utan noter! Vi har även undervisning i pop/rock-grupper. Lektionerna är på 30 eller 45 minuter och vi anpassar undervisningen helt efter elevens nivå och behov. Skolan har egna lokaler och musikstudios vid Stocksunds torg.

Hur ser en lektion på Nordenfeltska musikskolan ut?

Här ser vi skolans gitarrlärare Carl Mörner Ringström och pianolärare Marcel gura under två lektionstillfällen. Fler filmer finns om du följer länken här under.

Välj ditt instrument

Piano

Fiol

Gitarr

Tvärflöjt

Synt

Tvär
flöjt

Gitarr

Synt

Synt

Sång

Block
flöjt

Trum
mor

Sång

Blockflöjt

Trummor