Varmt välkommen till

Varmt välkommen till

Vi tackar för förtroendet att få erbjuda musikundervisning för Ert barn, eller till dig som vuxen elev. Vår målsättning är att inspirera och verka för ett långsiktigt kreativt musicerande och lärande hos barn, ungdomar och vuxna. Vi hoppas att detta kommer att vara en källa till stor glädje i livet för Ert barn och Er familj.

Nordenfeltska Musikskolan drivs som ideell förening. Skolan har funnits sedan 1940-talet då den grundades av Birgitta Nordenfelt – en av 1900-talets starka profiler inom svenskt musikliv, och är idag en av de äldsta privata musikskolorna i Sverige och den största samt äldsta privata musikskolan i Danderyds kommun. I dag har vi vår verksamhet i huvudsak förlagd till Stocksunds centrum.

noter

 Vi bedriver undervisning i:

 • Piano och synth
 • Gitarr – akustisk, el och bas
 • Sång – både klassiskt och modernt
 • Pop- och rockensemble
 • Blockflöjt
 • Tvärflöjt
 • Fiol
 • Harpa
 • Musikteori
 • Singer/songwriting
 • Förberedande studier inför sökningar till musikklass eller högre musikutbildning

Vi satsar fortfarande i huvudsak på undervisning i form av enskilda lektioner och tillräcklig undervisningstid – normalt 30 eller 45 minuter/vecka.

Detta ser vi som viktigt för att upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen. Detta påverkar givetvis avgiften. Vi har även gruppundervisning i olika instrument, som komplement. Detta för att öka tillgängligheten men också då metodiken så förutsätter en grupp.

Vår ambition är att erbjuda en varierad och mångsidig musikrepertoar. Allt från klassiskt till modernt, såväl notbunden som gehörsbaserad musik.

Då vi har en liten administration sker mycket av löpande information mellan lärare och elev samt målsmän/föräldrar alltmer via internet. Vår hemsida har uppdaterad information om lärare, telefonnummer, konserter, viktiga datum, kursanmälningar etc.

Via mail söker vi informera Er angående nyheter etc. Därför är det önskvärt att vi har tillgång till en fungerande mailadress där Ni nås. Ni kan ringa skolan på 070-796 48 74. Vi kan inte alltid svara, men lämna meddelande på svararen så kontaktar vi Er. Se till att ha just Er lärares mobiltelefonnummer tillgängliga, då direkt kontakt oftast fungerar bäst.

För Ert barn är en bra relation med läraren avgörande för spelglädjen och lärandet. Skulle Ni av någon anledning uppleva att det inte fungerar som önskat, kontakta läraren snarast eller om ni så önskar Mia Blomgren eller Alexander Kronbrink – skolledare.

Medlemspolicy för föreningen Nordenfeltska Musikskolan
Nordenfeltska Musikskolan följer Danderyds kommuns skoltermin och har uppehåll vid lovveckor och lovdagar.
Vi har 14 lektioner på höstterminen och 16 lektioner på vårterminen.
I början av terminen får du en elektronisk faktura. Terminsavgiften är bindande och debiteras i sin helhet även om du avbryter undervisningen.
Om läraren blir sjuk, eller av annan orsak tvingas ställa in en lektion tas lektionen igen vid en annan tidpunkt. Går det inte att hitta en annan tidpunkt ordnar läraren en vikarie.
Om du uteblir från något kurstillfälle (gäller både föranmäld och oanmäld frånvaro) kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
Vi följer samma regelverk som alla andra studieförbund gällande detta.
Givetvis kan speciella omständigheter uppkomma och det är då vår ambition att hitta en positiv lösning för båda parter.
Vid frågor gällande närvaro/frånvaro kontakta berörd lärare. Vid frågor gällande faktura kontakta kassör Min Li.
E-post: ekonomi@nordenfeltska.se

————————

Policy for members of Nordenfeltska Musikskolan
We follow the same holiday schedule as the schools in Danderyd, which means that we do not have lessons on the holiday days or during holiday weeks.
The autumn term consists of 14 lessons and the spring term 16 lessons.
At the beginning of the term you will receive an invoice electronically. The fee needs to be paid in full at the beginning of each term and is binding even if you no longer attend the lessons.
If the lesson is cancelled by the teacher the lesson will be rescheduled to another date. If it is not possible to find a suitable date then a substitute teacher will take the lesson.
If a student misses a lesson there is no economic compensation or free rescheduling of the lesson.
We follow the same rules and regulations as other educational associations in this respect.
Of course, special circumstances might occur and we will try to work together to find a solution that is satisfactory to both parties.
Questions regarding absenteeism: please contact your teacher. Questions regarding invoices: please contact our accountant Min Li. E-mail: ekonomi@nordenfeltska.se

Vi har konserter varje termin samt mindre uppspelningar. Vanligtvis sker detta på Djursholms Slott och Stocksunds Bibliotek men också i mindre enklare varianter på skolan. Vi arbetar nu med ett konsertsamarbete mellan Nordenfeltska Musikskolan och Danderyds Kommunala Musikskola/Kulturskola.

Detta medför framöver en breddning av möjliga projekt i form av konserter och föreställningar. Alla elever ges möjlighet att spela upp. Givetvis är detta frivilligt, men vår målsättning är att ge eleven en positiv känsla inför att spela upp för publik. Vi tar inget inträde på elevkonserter.

För att kunna lära sig ett instrument krävs regelbundet övande. Man kan inte lära sig spela ett instrument genom att bara spela på lektionen en gång i veckan. Här är det stor skillnad mot att exempelvis ta ridlektioner eller utöva sporter en gång i veckan. Det stora lärandet sker hemma. Helst varje dag, på en regelbunden tid då man ej störs av övriga i familjen.

Ert barn behöver övningsrutiner och Ni kan som vuxna hjälpa till att skapa dessa. Kom överens med barnet om hur övandet skall läggas upp. Sitt gärna med ibland och inspirera. Spela tillsammans om Ni kan. Sjung eller kompa på annat instrument. Använd gärna alla moderna hjälpmedel i form av Spotify, Youtube m.m. Undvik tjat och negativa känslor inför övandet. Ibland kan olika belöningar vara en morot i början. Testa vad som fungerar.

Ha också gärna en dialog med läraren. Lika viktigt som rutinen hemma, är rutinen när det är dags för lektion. Se till att noter och annan material finns nedpackad i skolväskan om barnet går direkt till lektion efter skolan. Påminn om veckans lektion i god tid. Se till att det finns en mapp eller pärm till lösa notblad.

Slå på/av innehållGå tillsammans till notaffärer och köp noter som inspirerar. Plocka hem noter från Internet. Fråga vad Ert barn gillar för musik. Visa vad Ni lyssnade på när Ni själva var unga. Tipsa läraren om musik. Plocka fram gamla favoritskivor. Trenderna går ju faktiskt igen med regelbundenhet.

Gå på konserter tillsammans ex.vis på Konserthuset eller Berwaldhallen. Gå på Opera. Gå på kyrkokonserter. Gå på bra popkonserter eller jazz eller annat som kan ge inspiration. Bredda den musikaliska påverkan som Ert barn utsätts för av de stora kommersiella krafterna.

Vi har ej utlåning av instrument. Er lärare kan hjälpa er med rekommendationer om val av instrument och inköpsställen. Precis som med allt annat i livet medför en bra kvalitet på instrument en större spelglädje.

Barn har en förvånande hög känsla för kvalitetsljud. Underskatta aldrig detta. Har Ni ett riktigt piano hemma bör detta stämmas regelbundet, minst en gång per år. Vi kan hjälpa er med tips på bra stämmare. Att ha ett välstämt instrument är en grundförutsättning för ett stimulerande övande hemma. Prioritera detta. Digitala pianon av hög kvalitet kan i vissa fall vara ett alternativ.

Idag kan Ni oftast hitta riktigt bra begagnade akustiska pianon till mycket billiga priser, på nätet exempelvis. Men begagnade pianon kan vara i väldigt olika skick. Även här kan vi hjälpa till med kontakt med en pianotekniker som kan göra en värdering av pianot.

Om ni följer med Ert barn till musikskolan finns det möjlighet att sitta ned och vänta i väntrummet, eller i Stocksunds bibliotek som har direkt entré till musikskolan.

Visa hänsyn och ta av smutsiga skor vid entrén.

Med denna information hoppas vi att Ni fått veta det viktigaste om vår verksamhet. Vi ser fram emot ett långtsiktigt samarbete med Er och Ert barn på Nordenfeltska Musikskolan.

Välkomna!

Välkommen med din anmälan!