Presentkort

Presentkort på klippkort

5 lektioner á 30 minuter/lektionstillfälle. Lektionstillfällena bestäms från gång till gång med vald lärare.

Kontakta skolledare Alexander Kronbrink för att boka instrument och lärare.
E-mail: musikskolan@nordenfeltska.se
Telefon: 0709–718 260