Presentkort

Presentkort på klippkort

5 lektioner á 30 minuter/lektionstillfälle. Lektionstillfällena bestäms från gång till gång med vald lärare. 

Klippkort är för de som är äldre än 20 år.

Pris: 2.500kr

Kontakta skolledare Alexander Kronbrink för att boka instrument och lärare.
E-mail: musikskolan@nordenfeltska.se
Telefon: 0709–718 260