Kurser

Utveckla din passion för musik

Att musik har välgörande effekter är känt sedan länge. Idag finns det till och med vetenskapliga bevis på att musik har en positiv effekt på oss människor. Forskarna tror att kroppen rättar in sig efter musikens rytm. På så sätt kan musiken få ner andning och puls och därmed sänka stressnivåerna i kroppen. På samma sätt kan musiken vara till god hjälp för att varva upp både sinne och kropp.

Våra kurser