Fife-lek

För vem

Fife-lek är för barn i förskoleklass och 1:a klass.

Fife är en liten tvärflöjt i plast med hål i stället för klaffar. Lektionerna innehåller rytmik och lek, spel på gehör och bokstäver samt lite notkunskap.

PRIS: 1.700kr/hösttermin och 1.900kr/vårtermin (14 respektive 16 lektioner)

Paula Ekström

Paula är en kreativ och kompetent pedagog med mångårig erfarenhet av undervisning, skapande verksamhet och föreställningar för förskolan. På Nordenfeltska undervisar hon i tvärflöjt, fife, flöjtensemble och kursen Musik och Lek. Hon har sin utbildning från SMI, Stockholms musikpedagogiska institut, KMH, Kungliga musikhögskolan och Stockholms universitet. Professionellt spelar Paula i duon 2Friends, med pianisten Ulla Schuback.
Med eleven/barnet i fokus och med både glädje och engagemang ser hon alltid möjligheter till lärande och utveckling. Mobil: 070-496 35 15

Vuxna som närvarar är aktiva tillsammans med sitt barn. 
Syskon som ej är anmälda kan tyvärr inte närvara vid passen