Fife-lek

Nu startar Fife-lek för barn i förskoleklass och 1:a klass.

Fife är en liten tvärflöjt i plast med hål i stället för klaffar. Lektionerna innehåller rytmik och lek, spel på gehör och bokstäver samt lite notkunskap.

Lektionerna hålls på måndagar 17.00-17.40 med vår flöjtpedagog Paula Ekström

PRIS: 1.600kr/termin (16 lektioner på vårterminen)

Paula är en kreativ och kompetent pedagog med mångårig erfarenhet av undervisning, skapande verksamhet och föreställningar för förskolan. På Nordenfeltska undervisar hon i tvärflöjt, fife, flöjtensemble och kursen Musik och Lek. Hon har sin utbildning från SMI, Stockholms musikpedagogiska institut, KMH, Kungliga musikhögskolan och Stockholms universitet. Professionellt spelar Paula i duon 2Friends, med pianisten Ulla Schuback.
Med eleven/barnet i fokus och med både glädje och engagemang ser hon alltid möjligheter till lärande och utveckling. 070-496 35 15