Priser

Våra priser

fife-lek

1.795kr/hösttermin

1.995kr/vårtermin

Enskilda lektioner

Höstterminen (14 lektioner plus konserttillfälle)
5.595 kr. För 30-minuterslektioner
7.695 kr. För 45-minuterslektioner

Vårterminen (16 lektioner plus konserttillfälle)

6.295 kr. För 30-minuterslektioner
8.695 kr. För 45-minuterslektioner

5% syskonrabatt från och med andra barnet

Skolans villkor och policy hittar du här

KLIPPKORT FÖR VUXNA
5 lektioner för 2.500 kr. 30 minuter/
lektionstillfälle. Lektionstillfällena
bestäms från gång till gång med vald lärare.

(Gäller för elever över 20 år. De 5 lektionerna måste användas under en termin och 24 timmars avbokning gäller inför varje tillfälle)

Prova på 3 lektioner (30 minuter) för 1000 kr.
(gäller elever upp till 20 år).

För barn under 7 år (som inte har lika väl utvecklad motorik för att spela ett instrument) rekommenderar vi att man ansöker till våra kurser ”Musik och Lek” eller ”Fife-lek” först.

För vuxna elever (ej Klippkort) och elever bosatta utanför Danderyds kommun gäller 10% högre avgift.

TERMINSAVGIFT FÖR ENSKILDA LEKTIONER HÖSTTERMIN & VÅRTERMIN

Höstterminen. 14 lektioner.

4.995kr för 30-minuterslektioner och 6.995kr för 45-minuterslektioner.

Vårterminen. 16 lektioner.

5.695kr för 30-minuterslektioner och 7.995kr för 45-minuterslektioner.

Priserna gäller enskilda lektioner och 50kr av avgiften avser medlemsavgift.

KLIPPKORT finns att köpa för vuxenelever (över 20 år). 5 lektioner för 2.000kr (30 minuter/lektion). Lektionstillfällena bestäms från gång till gång med vald lärare.

Inkluderar 30 lektioner för ett helt skolår samt extra konsertrepetitioner och konserttillfällen och ev. workshops.

Syskonrabatt 5% ges från och med andra barnet och endast enskild undervisning, rabatt ges även när elev tar två kurser samtidigt.

För vuxna elever och elever bosatta utanför Danderyd gäller 10% högre avgift då inget kommunalt bidrag ges. (Gäller inte klippkort)

Reservation för eventuella prisjusteringar

TERMINSAVGIFTER FÖR GRUPPLEKTIONER

Nordenfeltska Musikskolan erbjuder lektioner i små grupper för nybörjare i sång eller gitarr i 1-2 terminer

Enligt vår erfarenhet utvecklas man mest genom individuella lektioner, men små grupper i sång eller gitarr fungerar en kortare tid för nybörjare, 1- max 2 terminer. Därefter bör eleven övergå till individuella lektioner. Skälet är att elever utvecklas olika och hamnar rätt snart på olika nivåer. Undervisningen riskerar då att bli varken effektiv eller rolig för någon av eleverna.

Höstterminen
2-3 elever 14 lektioner (plus konserttillfälle) 30 min/veckan 3.295 kr/elev 

2-3 elever 14 lektioner (plus konserttillfälle) 45 min/veckan 4.795 kr/elev.

Vårterminen
2-3 elever 16 lektioner (plus konserttillfälle) 30 min/veckan 3.695 kr/elev 

2-3 elever 16 lektioner (plus konserttillfälle) 45 min/veckan 5.495 kr/elev.

 

TERMINSAVGIFTER FÖR ENSEMBEL & POPROCK

Pop- och rockband samt Gitarrensemble, 10 extra lektioner à 60 min för dem som går på skolan – avgift 1.800 kr.

För externa elever som ej tar enskild lektion på skolan är avgiften 3.000 kr. För vuxna elever och elever bosatta utanför Danderyd gäller 10% högre avgift då inget kommunalt bidrag ges. (Gäller inte Klippkort)

Syskonrabatt ges inte för Ensemble.