Priser

Våra priser

Musik & lek
och fife lek

1.700kr/hösttermin
1.900kr/vårtermin

Enskilda lektioner

30 eller 45 minuter per tillfälle

Höstterminen (14 lektioner)
4.995 kr. För 30-minuterslektioner
6.995 kr. För 45-minuterslektioner

Vårterminen (16 lektioner)
5.695 kr. För 30-minuterslektioner
7.995 kr. För 45-minuterslektioner

5% syskonrabatt från och med andra barnet

Skolans villkor och policy hittar du här

Klippkort för vuxenelever.
5 lektioner för 2.000 kr. 30 minuter/
lektionstillfälle. Lektionstillfällena
bestäms från gång till gång med vald lärare.

(De 5 lektionerna måste användas under en termin och 24 timmars avbokning gäller inför varje tillfälle)

För vuxna elever och elever bosatta utanför danderyd gäller 10% högre avgift (gäller ej klippkort).

Prova på 3 lektioner (30 minuter) för 900 kr.
(gäller elever upp till 20 år)

20-minuterslektioner finns för barn upp till 7 år. Då med reducerat pris.

TERMINSAVGIFT FÖR ENSKILDA LEKTIONER HÖSTTERMIN & VÅRTERMIN

Höstterminen. 14 lektioner.

4.995kr för 30-minuterslektioner och 6.995kr för 45-minuterslektioner.

Vårterminen. 16 lektioner.

5.695kr för 30-minuterslektioner och 7.995kr för 45-minuterslektioner.

Priserna gäller enskilda lektioner och 50kr av avgiften avser medlemsavgift.

KLIPPKORT finns att köpa för vuxenelever (över 20 år). 5 lektioner för 2.000kr (30 minuter/lektion). Lektionstillfällena bestäms från gång till gång med vald lärare.

Inkluderar 30 lektioner för ett helt skolår samt extra konsertrepetitioner och konserttillfällen och ev. workshops.

Syskonrabatt 5% ges från och med andra barnet och endast enskild undervisning, rabatt ges även när elev tar två kurser samtidigt.

För vuxna elever och elever bosatta utanför Danderyd gäller 10% högre avgift då inget kommunalt bidrag ges. (Gäller inte klippkort)

Reservation för eventuella prisjusteringar

TERMINSAVGIFTER FÖR GRUPPLEKTIONER

Nordenfeltska Musikskolan erbjuder lektioner i små grupper för nybörjare i sång eller gitarr i 1-2 terminer

Enligt vår erfarenhet utvecklas man mest genom individuella lektioner, men små grupper i sång eller gitarr fungerar en kortare tid för nybörjare, 1- max 2 terminer. Därefter bör eleven övergå till individuella lektioner. Skälet är att elever utvecklas olika och hamnar rätt snart på olika nivåer. Undervisningen riskerar då att bli varken effektiv eller rolig för någon av eleverna.

Höstterminen
2-3 elever 14 lektioner 30 min/veckan 2.900 kr/elev 2-3 elever 14 lektioner 45 min/veckan 4.325 kr/elev.

Vårterminen
2-3 elever 16 lektioner 30 min/veckan 3.307 kr/elev 2-3 elever 16 lektioner 45 min/veckan 4.935 kr/elev.

Syskonrabatt ges inte för grupplektioner.

Priser avser terminsavgift per elev i grupp (Pris per lektion är samma vår – som hösttermin.) Totalt inkluderar avgiften 14 lektioner under höstterminen och 16 lektioner under våren samt extra konsertrepetitioner, konserttillfällen och ev. workshops

TERMINSAVGIFTER FÖR ENSEMBEL & POPROCK

Pop- och rockband samt Gitarrensemble, 10 extra lektioner à 60 min för dem som går på skolan – avgift 1.800 kr.

För externa elever som ej tar enskild lektion på skolan är avgiften 3.000 kr. För vuxna elever och elever bosatta utanför Danderyd gäller 10% högre avgift då inget kommunalt bidrag ges. (Gäller inte Klippkort)

Syskonrabatt ges inte för Ensemble.