Nyhet

Musik och lek

Om

Paula Ekström

Musik&Lek innebär Rytmik, som är en musikpedagogisk metod där musiken upplevs med hela kroppen, med alla våra sinnen.
Lektionen byggs upp kring ett tema där musik och lek ingår. Det är musiken som står i fokus och är syftet och målet med lektionen. I leken lär sig barnen musiklära och tränar sitt gehör, både sitt musikgehör och sitt gehör för gruppen.

Målet är att barnen skall vara delaktiga och bli bekräftade.
I Musik&Lek använder vi oss av de instrument vi alla har, röst och kropp, men vi spelar även på trummor och enkla rytminstrument. På så sätt tränas både grov-och finmotorik.

  • Musik&Lek 3-4 år bjuder på mycket sång och dans, rytm och ramsor.
  • I Musik&Lek 5-6 år fördjupas de musikaliska begreppen och noter kan introduceras.

Rörelse och musik ger livsglädje och uppmuntrar fantasin, viktiga ingredienser i våra barns vardag och genom musiken lär sig barnet att hon är en skapande människa

Paula är en kreativ och kompetent pedagog med mångårig erfarenhet av undervisning, skapande verksamhet och föreställningar för förskolan. På Nordenfeltska undervisar hon i tvärflöjt, fife, flöjtensemble och kursen Musik och Lek. Hon har sin utbildning från SMI, Stockholms musikpedagogiska institut, KMH, Kungliga musikhögskolan och Stockholms universitet. Professionellt spelar Paula i duon 2Friends, med pianisten Ulla Schuback.
Med eleven/barnet i fokus och med både glädje och engagemang ser hon alltid möjligheter till lärande och utveckling.
 070-496 35 15

Vuxna som närvarar är aktiva tillsammans med sitt barn. 
Syskon som ej är anmälda kan tyvärr inte närvara vid passen.